• slajd1.png

    BOGATE DOŚWIADCZENIE I ZASOBY

    linia2.png

    Dzięki, którym możemy świadczyć wysokiej jakości pomoc prawną zarówno Klientom polskim jak i zagranicznym

Kancelaria

Kancelaria Radcy Prawnego LEX jest firmą prawniczą, ukierunkowaną na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców, instytucji oraz osób fizycznych.

Świadczymy pomoc prawną zarówno w zakresie bieżącej obsługi prawnej bieżącej działalności firm, jak również ich wewnętrznej organizacji oraz współpracy z kontrahentami.

Kancelaria w przeważającej mierze prowadzi sprawy związane z szeroko pojętym prawem zamówień publicznych oraz prawem medycznym, obsługą podmiotów świadczących usługi medyczne oraz firmy związane z wyrobami medycznymi i leczniczymi.

Nasza podstawowa oferta obejmuje również prowadzenie spraw z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej, nieruchomości, dotyczące ubezpieczeń, postępowań związanych z windykacją należności.

Dzięki współpracy z prawnikami praktykującymi także w wąskich, specjalistycznych dziedzinach prawa (np. prawo medyczne, prawo budowlane, pr. zamówień publicznych, pr. gospodarcze i handlowe, dot. transportu i spedycji) kancelaria świadczy usługi podmiotom z różnych branż.

Kancelaria prowadzi kompleksową pomoc prawną również Klientom o specyficznym, niszowym profilu działalności i szczególnych potrzebach w zakresie obsługi prawnej.

Ponadto Kancelaria współpracuje, z uwagi na dążenie do pełnej obsługi w sektorze medycznym podmiotów świadczących usługi medyczne, z gabinetami lekarskimi.

Dzięki indywidualnemu podejściu do każdej sprawy dążymy do dostosowania świadczonych usług do potrzeb naszych Klientów, oraz ich pełnego zadowolenia podczas prowadzonych postępowań.

Współpraca

Kancelaria współpracuje w głównej mierze z podmiotami działającymi na terenie województwa podlaskiego, i mazowieckiego.

 

Zespół

Założyciel

Założyciel kancelarii radca prawny Wojciech Artemiuk jest prawnikiem wpisanym na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku.

Doświadczenie zdobywał w ramach samodzielnie świadczonej praktyki, oraz jako prawnik In-house u jednego z największych polskich producentów wyrobów medycznych.

Z uwagi na wielkość obsługiwanego przedsiębiorstwa, wyjątkowy charakter oferowanych wyrobów medycznych, oraz międzynarodowy zakres prowadzonej działalności r.pr. Wojciech Artemiuk wielokrotnie miał możliwość brać udział w rozstrzyganiu zagadnień dotyczących: prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, w tym w obrocie międzynarodowym, pr. pracy, ochroną własności intelektualnej, spraw dotyczących wyrobów medycznych, udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, pr. celnym.

Radca Prawny Wojciech Artemiuk w początkowej fazie swojej kariery pracował także w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Konsulacie Generalnym RP w Chicago oraz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku oraz jako doktorant na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku w Zakładzie Prawa Własności Intelektualnej. Ponadto r.pr. Wojciech Artemiuk był autorem publikacji z zakresu pr. administracyjnego.

Współpracownicy

Kancelaria Radcy Prawnego LEX współpracuje ze specjalizującymi się w wąskich dziedzinach wysokiej klasy specjalistami będącymi radcami prawnymi, którzy zdobywali doświadczenie m.in. w urzędach, co pozwala im na analizę postawionych zadań z każdej strony. Nasi współpracownicy to osoby o ugruntowanej pozycji na rynku prawniczym. Dzięki posiadanemu doświadczeniu i zasobom możemy świadczyć wysokiej jakości pomoc prawną zarówno Klientom polskim jak i zagranicznym, w języku polskim, jak również w języku angielskim.

Ponadto Kancelaria w przypadku konieczności współpracuje z ekonomistami, doradcami podatkowymi, rzecznikami patentowymi, kancelariami notarialnymi, kancelariami komorniczymi, czy też biegłymi z różnych dziedzin.

Wojciech Artemiuk

Radca Prawny

Tel.: 509-246-057

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez "LEX" Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Artemiuk, zawartych w formularzu kontaktowym w celu realizacji odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem. Zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności i zawartą w niej klauzulą informacyjną. Jestem świadomy/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) poprzez wysłanie maila na adres: ARTEMIUK@LEXKANCELARIA.EU, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych przez Administratora.