Prawo gospodarcze i handlowe


Rejestrujemy działalność, zakładamy spółki, reprezentujemy Klientów w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego, Urzędów Skarbowych, GUS, ZUS. Doradzamy w zakresie prawa podatkowego i z zakresu ubezpieczeń społecznych. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną firm. Dochodzimy należności handlowych, niezapłaconych faktur i wszelkich innych należności.

Nasza podstawowa oferta dla podmiotów gospodarczych obejmuje pełną obsługę przedsiębiorców,

przede wszystkim prowadzenie spraw z zakresu:
1. PRAWA GOSPODARCZEGO i HANDLOWEGO W TYM W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM
Reprezentowanie i obsługa podmiotów w pełnym zakresie – przygotowywanie, analizowanie, sprawdzanie umów, rejestracja spółek, regulaminy, dochodzenie roszczeń z umów. Reprezentowanie przed sądami i urzędami.
2. PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą, analiza SIWZ i umów.
3. PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ
Przygotowywanie regulaminów, umów, reprezentacja przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych w sprawach pracowniczych.
4. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
Reprezentacja przed sądami w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, mediacyjnym.
5. PRAWO PODATKOWE, CELNE I DEWIZOWE
6. PRAWO ADMINISTRACYJNE
Reprezentowanie przed organami administracji publicznej (m.in. US, GUS, ZUS, NFZ), Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym.
7. PRAWO TRANSPORTOWE