INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 

Kancelarię Radcy Prawnego LEX Wojciech Artemiuk z siedzibą w Białymstoku

Szanowni Państwo,

 

od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej obowiązuje Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO)

 

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego LEX Wojciech Artemiuk z siedzibą w Białymstoku (15-756) przy ul. Swobodnej 43 lok. 9, e-mail: artemiuk@lexkancelaria.eu.
  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych, e-mail:  artemiuk@lexkancelaria.eu.
  3. Dane będą przetwarzane celem prawidłowego wykonywania zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych na podstawie umowy podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) bądź podpisanej przez rodziców/ opiekunów prawnych dzieci zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Dane mogą być udostępniane podwykonawcom, czyli podmiotom którym powierzamy wykonywanie usług w zakresie nauki języków obcych, szkół tańca, przewozu osób, informatycznym w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
  5. Dane będą przechowywane przez okres 10 lat, tj. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
  6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
  9.  Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10.  Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu w celu prawidłowego wykonywania zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych.