Prawo pracy


 

SPRAWY PRACOWNICZE
Dotyczące stosunku pracy, zawarcia, wypowiedzenia stosunku pracy, przywrócenia do pracy, wypłata zaległego wynagrodzenia, odszkodowania od pracodawcy, wypadków przy pracy, sprawy dot. ZUS i KRUS, diety za podróże służbowe, zajmujemy się również zagadnieniami z zakresu ubezpieczeń społecznych.

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW Z ZAKRESU PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ
Przygotowywanie regulaminów, umów, reprezentacja przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych w sprawach pracowniczych