Prawo zamówień publicznych


PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą, analiza SIWZ i umów.