Prawo rodzinne


PRAWO RODZINNE i OPIEKUŃCZE

Pełny zakres usług dotyczących pomocy prawnej.

W ramach specjalizacji w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego zajmujemy się między innymi:
prowadzeniem i doradztwem w zakresie rozwodów i separacji, problemami związanymi z opieką nad dziećmi, kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska, zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka, uznanie i unieważnienie uznania dziecka, pochodzenie dziecka, przysposobienie, sprawami alimentacyjnymi, sprawami o ubezwłasnowolnienie i ustanowienie kuratora.